دکتری زبانشناسی دانشگاه تهران
کد عضویت: 96143

درباره استاد

دبیر درس زبان انگلیسی دبیرستان و زبان عمومی کنکور کلیه رشته ها، اختصاصی زبان، دروس تخصصی زبان شناسی در سطح کارشناسی و ارشد، دروس آواشناسی و واژه شناسی و زبان شناسی رشته های زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی. سابقه تدریس در دبیرستان بمدت ۱۳ سال و دانشگاه بمدت ۴ سال
حداکثر زمانی را که می توانید برای فعالیت در این موسسه اختصاص دهید؟

موضوعات تدریس

توانایی انجام پروژه های ترجمه:
توانایی انجام پروژه های پایان نامه، مقاله و یا پروپوزال:
توانایی ارائه مشاوره تحصیلی و مشاوره انتخاب رشته:
تاریخ شروع فعالیت:

مناطق تدریس

تمامی مناطق 1 تا 12