فرشاد شباني نهوجي

کارشناس ارشد شیمی_فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
کد عضویت: 96190

درباره استاد

فارغ التحصیل شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی دارای مقام المپیاد دانش جویی دارای معدل برتر و الف در دانشگاه 1سال در دوره کارشناسی تدریس شیمی ریاضی و فیزیک 3سال سابقه تدریس و همکاری با اموزشگاه علوی تسلط کامل بر دروس شیمی ریاضی و فیزیک از ابتدایی تا کارشناسی استفاده از روش های تدریس متناسب با دانش اموزان و دانشجویان عزیز صددرصد تضمین در یادگاری
حداکثر زمانی را که می توانید برای فعالیت در این موسسه اختصاص دهید؟ ٤روز

موضوعات تدریس

پایه دوم؛ رياضي علوم
پایه سوم؛ رياضي علوم
پایه چهارم؛ رياضي علوم
پایه پنجم؛ رياضي علوم
پایه ششم؛ رياضي علوم
پایه هفتم؛ رياضي علوم
پایه هشتم؛ رياضي علوم
پایه نهم؛ رياضي علوم
پایه دهم ریاضی؛ رياضي فيزيك شيمي
پایه یازدهم ریاضی؛ رياضي فيزيك شيمي
پایه دوازدهم ریاضی؛ رياضي فيزيك شيمي
پایه دهم تجربی؛ رياضي فيزيك شيمي
پایه یازدهم تجربی؛ رياضي فيزيك شيمي
پایه دوازدهم تجربی؛ رياضي فيزيك شيمي
ریاضی کنکوری؛
شیمی کنکوری؛
دروس دانشگاهی علوم پایه؛ رياضي فيزيك شيمي
توانایی انجام پروژه های ترجمه: ندارد
توانایی انجام پروژه های پایان نامه، مقاله و یا پروپوزال: ندارد
توانایی ارائه مشاوره تحصیلی و مشاوره انتخاب رشته: دارد
تاریخ شروع فعالیت:

مناطق تدریس

مناطق 1-2-4-5-9-10-21-22