امید داودی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
کد عضویت: 96198

درباره استاد

اینجانب امید داودی دانش اموخته دانشگاه صنعتی شریف در مقطع لیسانس در رشته مهندسی شیمی و دانشجوی ارشد همین دانشگاه مفتخر خواهم بود به صورت تضمینی دروس فیزیک و شیمی در مقاطع مختلف و کنکور را خدمتتان ارایه نمایم به امید ان روزی که همگی بتوانیم سهمی در پیشرفت و ارتقای زندگی یکدیگر هر چند ناچیز داشته باشیم.
حداکثر زمانی را که می توانید برای فعالیت در این موسسه اختصاص دهید؟ همه روزه بجز روز های شنبه و دوشنبه

موضوعات تدریس

پایه اول؛ ریاضی علوم
پایه دوم؛ ریاضی علوم
پایه سوم؛ ریاضی علوم
پایه چهارم؛ ریاضی علوم
پایه پنجم؛ ریاضی علوم
پایه ششم؛ ریاضی علوم
پایه هفتم؛ ریاضی علوم
پایه هشتم؛ ریاضی علوم
پایه نهم؛ ریاضی فیزیک شیمی
پایه دهم ریاضی؛ ریاضی فیزیک شیمی
پایه یازدهم ریاضی؛ ریاضی فیزیک شیمی
پایه دوازدهم ریاضی؛ دیفرانسیل فیزیک شیمی
پایه دهم تجربی؛ ریاضی فیزیک شیمی
پایه یازدهم تجربی؛ ریاضی فیزیک شیمی
پایه دوازدهم تجربی؛ ریاضی فیزیک شیمی
ریاضی کنکوری؛
شیمی کنکوری؛
فیزیک کنکوری؛
زبان کنکوری؛
مهندسی شیمی و مواد؛ تمامی دروس
TOEFL - IELTS؛
توانایی انجام پروژه های ترجمه: ندارد
توانایی انجام پروژه های پایان نامه، مقاله و یا پروپوزال: ندارد
توانایی ارائه مشاوره تحصیلی و مشاوره انتخاب رشته: دارد
تاریخ شروع فعالیت:

مناطق تدریس

مناطق 2-5-21-22