جواد کریمی

دکتری فیزیک دانشگاه امام حسین (ع)
کد عضویت: 96204

درباره استاد

دانشجوی دکتری فیزیک گرایش هسته ای می باشم و بعنوان مدرس در موسسات و دانشگاه ها فعالیت دارم. تدریس دروس فیزیک دبیرستان، پیش دانشگاهی و دانشگاهی پذیرفته می شود.
حداکثر زمانی را که می توانید برای فعالیت در این موسسه اختصاص دهید؟ 4 روز

موضوعات تدریس

پایه دهم ریاضی؛ دروس فیزیک
پایه یازدهم ریاضی؛ دروس فیزیک
پایه دوازدهم ریاضی؛ دروس فیزیک
پایه دهم تجربی؛ دروس فیزیک
پایه یازدهم تجربی؛ دروس فیزیک
پایه دوازدهم تجربی؛ دروس فیزیک
دروس رشته فنی حرفه ای؛ دروس فیزیک
دروس دانشگاهی علوم پایه؛ دروس فیزیک پایه (1) و (2) و (3) و آزمایشگاه دروس فیزیک پایه
توانایی انجام پروژه های ترجمه: دارد
توانایی انجام پروژه های پایان نامه، مقاله و یا پروپوزال: ندارد
توانایی ارائه مشاوره تحصیلی و مشاوره انتخاب رشته: ندارد
تاریخ شروع فعالیت:

مناطق تدریس

مناطق 1-2-3-4-6-7-8-13-14