محمد نقیان

دکتری مهندسی عمران دانشگاه سمنان
کد عضویت: 96210

درباره استاد

اینجانب فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی و ارشد دانشگاههای صنعتی اصفهان و علم و صنعت و دانشجوی دکتری مهندسی عمران. دانشگاه سمنان میباشم. 5 سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد و هنرستان رشته نقشه برداری و تدریس خصوصی ریاضبات متوسطه را دارم.
حداکثر زمانی را که می توانید برای فعالیت در این موسسه اختصاص دهید؟ 16 ساعت

موضوعات تدریس

پایه هفتم؛ ریاضی
پایه هشتم؛ ریاضی
پایه نهم؛ ریاضی
پایه دهم ریاضی؛ ریاضی
پایه یازدهم ریاضی؛ ریاضی
پایه دوازدهم ریاضی؛ ریاضیات
پایه دهم تجربی؛ ریاضی
پایه یازدهم تجربی؛ ریاضی
پایه دوازدهم تجربی؛ ریاضی
دروس رشته فنی حرفه ای؛ ریاضیات- ایستایی
دروس رشته هنرستان؛ ریاضیات- ایستایی
توانایی انجام پروژه های ترجمه: ندارد
توانایی انجام پروژه های پایان نامه، مقاله و یا پروپوزال: ندارد
توانایی ارائه مشاوره تحصیلی و مشاوره انتخاب رشته: ندارد
تاریخ شروع فعالیت:

مناطق تدریس

مناطق 2-3-4-5-6-8